Registracija domena
Norma Reclamare ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost kada je u pitanju naručivanje i plaćanje domena. Ako korisnik prilikom kupovine greškom pošalje u bilo kom formatu pogrešan naziv domena i plati ga, Norma Reclamare će registrovati domen kao takav, a povraćaj novca nije moguć. Jedino što korisnik može preduzeti po ovom pitanju jeste kupovina novog domena koji, naravno, mora biti slobodan da bi mogao da se registruje. Zato vam savetujemo da dobro razmislite pre nego što odaberete ime za svoj domen.

Obnova domena
Korisnik je dužan da do datuma isteka domena izvrši uplatu zahvaljujući kojoj ćemo ga obnoviti. U slučaju da ne plati obnovu domena, Norma Reclamare će suspendovati isti. Norma Reclamare nije u obavezi da podseća korisnika o isteku ove usluge osim ako se korisnik nije pretplatio na Sigurnu registraciju. Sigurna registracija podrazumeva da će firma Norma Reclamare preporučenom poštom podsetiti korisnika na uplatu obnove domena 30 dana i 15 dana pre isteka usluge.

Kupovina hosting paketa
Korisnici hosting paketa firme Norma Reclamare u potpunosti su odgovorni za poručivanje i plaćanje istih. S obzirom da je sva odgovornost na korisniku, njegova dužnost je da se prethodno informiše o hosting paketima koje Norma Reclamare nudi i to na stranici Web hosting. U slučaju da korisnik greškom naruči paket koji mu ne odgovara i plati ga, Norma Reclamare ne snosi nikakvu odgovornost i povraćaj novca nije moguć. Moguće je da korisnik pređe na drugi hosting paket koji mu odgovara uz doplatu razlike u ceni.

Obnova hosting paketa
Korisnik je dužan da do datuma isteka hostinga izvrši uplatu zahvaljujući kojoj ćemo obnoviti isti. U slučaju da korisnik ne izvrši uplatu u dogovorenom roku, Norma Reclamare čuva fajlove još 30 dana od datuma isteka roka za obnovu. Ako ni nakon tih 30 dana korisnik ne izvrši uplatu, Norma Reclamare ima puno pravo da obriše sa servera sve fajlove i nije u obavezi da o tome obavesti korisnika.

Plaćanje usluga
Svaka od usluga firme Norma Reclamare može se uplatiti po predračunu. Korisnik treba da izvrši uplatu u predviđenom roku. Firma Norma Reclamare toleriše kašnjenje uplate 14 dana dok 15-og dana od datuma porudžbine, u slučaju da korisnik nije uplatio naručenu uslugu, otkazuje porudžbinu. Norma Reclamare starim klijentima može izaći u susret i po njihovom zahtevu izvršiti uslugu pre njene uplate nakon čega se korisniku izdaje račun koji je dužan da plati u roku koji je naveden na fakturi. U slučaju da korisnik ne izvrši uplatu, Norma Reclamare će nakon opomene podneti tužbu protiv korisnika nadležnom sudu.

Realizacija naručene usluge
Što se tiče registracije domena i zakupa hostinga, Norma Reclamare realizaciju istih vrši po dobijanju dokaza o uplati. Što se tiče dodatnih usluga, kao što je zakup servera realizacija se vrši nakon dobijanja dokaza o uplati naručene usluge i nakon nabavke istih bez određenog vremenskog perioda. Norma Reclamare u svakom trenutku ima apsolutno pravo da odbije bilo koju narudžbinu bilo kog korisnika bez navedenog razloga.

Pristupni podaci
Pristupne podatke korisnik može dobiti tek po realizaciji naručene i plaćene usluge i po pristizanju zahtevu za dobijanje istih na e-mail adresu koju je naveo kao onu na koju želi da mu stignu i u obavezi je da ih čuva i ne deli sa licima neovlašćenim da upravljaju sajtom ili sa bilo kime ko bi mogao da ih zloupotrebi. Ako ih izgubi, korisnik o tome treba da obavesti tehničku podršku i zatraži nove pristupne podatke kontaktirajući je putem e-mail adrese office@normareclamare.com. Ako neko zloupotrebi korisnikove pristupne podatke, firma Norma Reclamare ne snosi za to nikakvu odgovornost.

Hostovanje sadržaja
Za sadržaj koji se nalazi na sajtu korisnika odgovoran je isključivo sam korisnik. U slučaju da sadržaj sajta na bilo koji način šteti serverima Norma Reclamare ili nekim drugim Internet serverima ili ukoliko procenimo da on nije adekvatan za prezentaciju, zadržavamo puno pravo da suspendujemo sajt ili neke njegove delove bez prethodne najave korisniku toga sajta i bez povraćaja novca. Samo neki od primera sadržaja koji je zabranjeno hostovati jesu hakerski programi, warez sajtovi, piratski softveri itd.
Ukoliko hostovani sadržaj nije u skladu sa zakonskim aktima, Norma Reclamare ima pravo da ga suspenduje bez prethodne najave korisniku toga sajta i bez povraćaja novca.
Korisnici CMS-a dužni su da redovno update-uju skripte i primenjuju patch-ove zarad zaštite CMS-a i njegove sigurnosti. U slučaju da neko upadne na sajt koji se hostuje na Norma Reclamare serverima, Norma Reclamare će suspendovati sajt, obavestiti korisnika o tome i zatražiti od njega da očisti zaražene fajlove. Nakon što to učini, korisnik mora da obavesti tehničku podršku o merama zaštite koje je preduzeo. Kada ustanovi da su svi zaraženi fajlovi očišćeni, Norma Reclamare će ponovo aktivirati hosting.
Strogo je zabranjeno preprodavanje zakupljenog hosting prostora. Ukoliko utvrdi da je korisnik prekršio ovu zabranu, Norma Reclamare ima pravo da suspenduje hosting bez prethodne najave korisniku toga sajta i bez povraćaja novca.

Hosting protok
Sajt koji se hostuje na serverima Norma Reclamare ne sme opteretiti centralnu procesorsku jedinicu servera preko 3%. Ako do toga ipak dođe, Norma Reclamare će suspendovati sajt i aktivirati ga tek pošto korisnik otkloni problem i dostavi nam na e-mail adresu dokaz o rešenju problema.

Svakog meseca, korisnik na raspolaganju ima protok koji odgovara hosting paketu koji je zakupio. Onog trenutka kada ga potroši, korisnokov sajt automatski biva suspendovan. U tom slučaju Norma Reclamare korisnicima svojih usluga preporučuje veći hosting paket.

Korisnik je dužan da pređe na veći hosting paket ili da ukloni fajlove koje smatra nepotrebnim ako slobodan prostor na disku padne ispod 10%.

Nalozi korisnika
Ukoliko uočimo da je korisnikov nalog hakovan ili zaražen virusima, Norma Reclamare obaveštava o tome korisnika putem e-maila i daje mu određeni rok za otklanjanje postojećih problema. Ako korisnik u dogovorenom roku ne otkloni problem, Norma Reclamare će suspendovati njegov nalog i nije u obavezi da ga o tome obavesti.
Ako korisnik želi, naši nadležni mogu umesto njega izbrisati viruse kojima je nalog zaražen, a cena ove usluge varira u zavisnosti od vremena koje taj posao iziskuje.
Firma Norma Reclamare nije odgovorna ako korisnik pretrpi štetu usled upada hakera na njegov nalog, kao ni za štetu koju mogu da izazovu brojni virusi.

Neadekvatno ponašanje korisnika
U slučaju da se treće lice požali na sadržaj koji se hostuje na našim serverima, Norma Reclamare će putem e-maila naložiti korisniku da otkloni problem. Ako korisnik to ne učini do dogovorenog roka, Norma Reclamare ima pravo da suspenduje sajt bez povraćaja novca.
U slučaju da korisnik sadržajem svoga sajta krši zakon, Norma Reclamare ima pravo da podatke koje poseduje o korisniku pruži nadležnim organima.
Ako korisnik na bilo koji način nanese štetu firmi Norma Reclamare, imamo puno pravo da naplatimo troškove u iznosu načinjene štete ili da podnesemo tužbu nadležnom sudu protiv korisnika koji je naneo štetu.

Zabrana slanja masovnih e-mailova
Korisniku čiji se nalog nalazi na serverima Norma Reclamare strogo je zabranjeno da šalje spamove, jer se time ugrožava bezbednost ostalih naloga koji se nalaze na istom serveru. Ukoliko nadležni u Norma Reclamare uvide da je korisnik poslao spam, odnosno istu e-mail poruku na više od 500 različitih e-mail adresa, oni imaju puno pravo da suspenduju korisnikov nalog bez prethodnog obaveštavanja korisnika o tome i bez povraćaja novca.

Backup
Firma Norma Reclamare jednom u nedelju dana vrši backup svih sajtova koji se nalaze na njenom serveru. U slučaju da želi češći backup svog sajta, korisnik ga sam može praviti iz cPanela. Firma Norma Reclamare nije odgovorna za nestanak, kao ni za oštećenje korisnikovih fajlova.

Cene
Norma Reclamare u svakom trenutku ima puno pravo da izmeni cene svojih usluga bez prethodnog obaveštenja njegovih sadašnjih i potencijalnih korisnika.

Tehnička podrška
Za usluge koje klijent koristi kod nas, Norma Reclamare tehničku podršku pruža putem e-maila i to office@normareclamare.com radnim danima od 09-17 časova. Tehnička podrška podrazumeva pružanje odgovora na pitanja koja se tiču usluge koju je klijent zakupio, funkcionalnosti servera, otklanjanja mogućih nepravilnosti u radu serveru, ali ne obuhvata instalaciju kontent menadžment sistema niti bilo kakvih drugih aplikacija. Tahnička podrška ne obuhvata ni čišćenje korisnikovog naloga od virusa i hakerskih upada. Tehnička podrška Norma Reclamare ne može precizirati koliko će vremena biti potrebno za rešavanje klijentovog eventualnog problema, iako će nastojati da to bude u što je moguće kraćem roku.
U slučaju da korisnik usluga Norma Reclamare ima potrebu da se za njega formiraju posebni paketi prilagođeni njegovim potrebama, ukoliko bi da njegov sajt bude na posebnom serveru i da mu tehnička podrška bude na raspolaganju svakog radnog dana od 09-20 časova, potrebno je da kontaktira firmu Norma Reclamare na e-mail adresu office@normareclamare.com ili putem telefona +381 11 79 87 053
Nepredviđene situacije
U slučaju nepredviđenih situacija Norma Reclamare ima apsolutno pravo da bez prethodnog obaveštavanja korisnika ugasi bilo koji sajt ili neke njegove delove ako proceni da su oni uzročnici bilo kakvih problema ili velikih opterećenja na serverima Norma Reclamare.

Odgovornost firme Norma Reclamare
Firma Norma Reclamare nije ni na koji način odgovorna za štetu koju posao korisnika može pretrpeti, za prekide u radu, za vidljivost korisnikovog sajta, za slanje i primanje e-mailova, za gubitke korisnikovih podataka, za podatke koji nisu dospeli do korisnika, kao ni za korisnikove podatke koji su greškom stigli nekom drugom.

Korisnik usluga Norma Reclamare nema prava na odštetu bilo koje vrste od navedene firme. Norma Reclamare ne snosi ni kakvu odgovornost u slučaju da naš proizvod izazove povredu lica ili njene imovine, u slučaju da sadržaj prezentacije nekog od korisnika krši prava trećeg lica, kao ni u slučaju da klijent svojim sadržajem postavljenim na web prezentaciju krši Zakon o autorskim pravima.

Serveri Norma Reclamare
Norma Reclamare zadržava pravo da vrši izmene na svojim serverima na kojima se nalaze deljena hosting mesta i nije u obavezi da o tome prethodno obavesti svoje korisnike.

Firma Norma Reclamare drži do kvaliteta svojih usluga, pa samim tim i prati najnovije trendove koji se tiču unapređenja servera i softvera pod kojim server radi. S toga, ako neki korisnikov sajt nije u funkciji jer se ne prilagođava novim zahtevima servera, Norma Reclamare ne snosi nikakvu odgovornost. Mi ćemo obavestiti korisnika da bi bilo poželjno da osavremeni svoj sajt kako bi nesmetano funkcionisao, iako je to isključivo stvar naše dobre volje, a ne naša dužnost i obaveza.

Ukoliko dođe do prekida rada servera Norma Reclamare će se trudti da otkloni problem u što je moguće kraćem roku, ali ne snosi nikakvu odgovornost za njegovo nefunkcionisanje, pa samim tim ni za nefunkcionisanje naloga koji se na tom serveru nalaze.

Pravilnik
Norma Reclamare u svakom trenutku ima puno pravo da promeni, kao i da ukloni Pravilnik sa svoga sajta. Pravilnik počinje da važi onog trenutka kada se pojavi na sajtu Norma Reclamare.