Vašem web mail-u možete pristupiti tako što u web browser-u otkucate adresu Vašeg sajta npr.
http://www
.vašdomen.com/webmail

1) Otvoriće Vam se obaveštenje da je web mail osigurana lokacija i da je pod određenim sertifikatom. Kliknite na Yes.

Napomena: U slučaju da se obaveštenje ne pojavi, na Vašem računaru je već instaliran ovaj sertifikat.


2) U sledećem prozoru, u polju Username upisijete Vašu e-mail adresu, a u polje Password upisiujete šifru, koju ste dobil od nas.3) Posle uspešnog prijavljivanja, ostalo je samo da odaberete web mail aplikaciju. Naša preporuka je SquirrelMail ili Round Cube.Prijatno korišćenje web mail-a!